interakční a vizuální designer

pro vaše mobilní aplikace

1
pochopení cílů projektu
převedení do skic a drátěných modelů
1
návrh podoby aplikace
příprava všech obrazovek a ikon
1
spolupráce s vývojáři
příprava podkladů a dokumentace
měli bychom spolupracovat?
řekni mi svůj příběh